Hotline:090-88-55-090

CÔNG TY cổ phần kỹ thuật dương hùng

CÔNG TY cổ phần kỹ thuật dương hùng

CÔNG TY cổ phần kỹ thuật dương hùng

CÔNG TY cổ phần kỹ thuật dương hùng

CÔNG TY cổ phần kỹ thuật dương hùng
CÔNG TY cổ phần kỹ thuật dương hùng

Dịch vụ

cung cấp các phụ kiện & giải pháp solar
cung cấp các phụ kiện solar - Xin liên hệ: 090.88.55.090
thiết kế - thi công khung vỏ máy phát điện
thiết kế - thi công khung vỏ máy phát điện - Xin liên hệ: 090.88.55.090
thiết kế - thi công ống gió
thiết kế - thi công ống gió - Xin liên hệ: 090.88.55.090
thiết kế - thi công dự án M&E
thiết kế - thi công dự án M&E - Xin liên hệ: 090.88.55.090
Khảo sát - Thiết kế & thi công trạm điện.
Khảo sát - thi công trạm điện.- Xin liên hệ: 090.88.55.090
Mua bán các loại máy công nghiệp
Mua bán các loại máy công nghiệp - Xin liên hệ: 090.88.55.090
Sản xuất các loại U đa năng Unistrut theo yêu cầu của khách hàng
Sản xuất các loại U đa năng Unistrut theo yêu cầu của khách hàng - Xin liên hệ: 090.88.55.090
Thiết kế - Khảo sát các dự án Solar
Thiết kế - Khảo sát các dự án Solar - Xin liên hệ: 090.88.55.090
Tư vấn, thiết kế & sản xuất các hệ giàn khung solar
Tư vấn, thiết kế & sản xuất các hệ giàn khung solar - Xin liên hệ: 090.88.55.090
Gia công các sản phẩm kim loại theo yêu cầu khách hàng
Gia công các sản phẩm kim loại - Xin liên hệ: 090.88.55.090
Cho thuê - bán tủ điện tạm công trình
Cho thuê - bán tủ điện tạm công trình - Xin liên hệ: 090.88.55.090
Tư vấn - Thiết kế tủ bảng điện theo yêu cầu khách hàng
Tư vấn - Thiết kế tủ bảng điện theo yêu cầu khách hàng - Xin liên hệ: 090.88.55.090

Video clip

sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn